Ποιοι είμαστε

Έχεις τη δύναμη να βοηθήσεις με την προσφορά σου σήμερα

Οι δημιουργοί

ΟΜΦΗ new

Η πλατφόρμα ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ δημιουργήθηκε από την ΟΜΦΗ ΑΜΚΕ μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της που στόχο έχουν την κοινωνική μέριμνα, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την υποστήριξη ανθρωπιστικής βοήθειας.

Πιο συγκεκριμένα η πλατφόρμα σκοπό έχει να δημιουργήσει τρόπους χρηματοδότησης με στόχο την παροχή οικονομικής στήριξης σε όσους την έχουν άμεσα ανάγκη προκειμένου να βοηθηθούν οι ίδιοι είτε να βοηθήσουν άλλους που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση.

Η βοήθεια αυτή παρέχεται με 2 βασικούς τρόπους:

  1. Με τη δυνατότητα έναρξης καμπάνιας μέσω της πλατφόρμας προκειμένου να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση ποσό.
  2.  Με την δυνατότητα υποστήριξης κάποιας υπάρχουσας καμπάνιας μέσω δωρεών, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα.

Όραμα

Ένα καλύτερο μέλλον για όλους, μια ισότιμη, ανθρωπιστική κοινωνία, όπου υπάρχει συλλογική βοήθεια, αλληλεγγύη και συνεργασία.

Στόχοι

Κοινωνική μέριμνα, αρωγή σε άτομα ή ομάδες που χρήζουν βοηθείας. Υποστήριξη σε συνθήκες δυσχέρειας. Διάσωση και περίθαλψη ζώων. Υποστήριξη ανθρωπιστικών επιδιώξεων. Προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, υποστήριξη καινοτόμων έργων, πρωτοβουλιών, στήριξη ξεκινήματος δραστηριοτήτων, εκπαίδευσης, τέχνης, κ.ά.

Αξίες

Η βοήθειά σου μπορεί να αλλάξει ζωές!

Πάρε λίγο χρόνο να δεις με ποιο τρόπο μπορείς να υποστηρίξεις μια νέα πρωτοβουλία.